[ www.geocaching.dk ]
[ www.geocaching.com ] [ Alesia Software ] [ op ] [mail til Jens] [ senest rettet 2003-08-03 ]
Alesia

Cachen er blevet væk! 


Alle geocachere kommer før eller siden ud for at lede efter en cache som simpelt hen ikke er til at finde.  Somme tider er det fordi netop den cache er svær at finde for netop den geocacher, men ofte er det desværre fordi cachen er forsvundet.  Denne artikel handler om hvad geocacheren og cacheejeren tilsammen kan gøre når en cache lader til at være forsvundet.

Geocaching er jo en aktivitet der udvikler sig løbende inden for visse ret enkle grundregler.  Mange af disse grundregler er beskrevet i FAQ'en hos geocaching.com.  Men ellers er geocaching jo en fri kulturel aktivitet, hvor regler og kutymer udvikler sig af sig selv uden nogen særlig topstyring.  Denne artikel skal forstås i netop den ånd.  Den beskriver min egen opfattelse af hvordan en vis kutyme har udviklet sig blandt geocachere i Danmark; der er slet ikke tale om et ufravigeligt, snærende reglement.

Cacheejerens ansvar

Det er et grundvilkår for geocaching at cacheejeren, altså den der lægger en cache, har ansvaret for at vedligeholde den og om nødvendigt nedlægge den igen.  Ingen cache holder evigt, og ingen cache klarer sig uden vedligeholdelse nu og da.  Her er nogle af mine egne erfaringer efter et år som cachevedligeholder:

Geocachernes rolle

Hvis der er noget galt med en geocache, er det typisk en geocacher som opdager det først.  Det er nu i alles interesse at cacheejeren får at vide at der ser ud til at være et problem.  Det er heldigvis nemt for geocacheren at kommunikere med cacheejeren - og samtidig fortælle resten af verden om problemet:  Man skal bare skrive i cachens elektroniske log på geocaching.com: klik på log your visit i cachebeskrivelsen øverst til højre, og udfyld skemaet.  Der bliver straks automatisk sendt en mail til cacheejeren om logningen, og alle andre kan læse ens kommentarer.

Loggen har en type, som også afspejles i en ikon i selve loggen:

Andre hyppige spørgsmål

Skal jeg skrive på engelsk eller dansk?

Der er ikke nogen fast kutyme.  Men her er nogle argumenter:

Skal jeg tage billeder der afslører cachen?

Billeder er altid populære, og der er kutyme for at billeder der afslører hvor cachen ligger, også er populære.  Men ikke alle er interesserede i at se et sådant snydebillede, så der er kutyme for tydeligt at markere sådanne billeder som Spoiler for at advare dem der ikke vil have deres søgning ødelagt af at kende facit.  Hvis temaet for en cache er at det netop skal være svært at finde den selv om man er på rette sted, modvirker det cachens ide at afsløre for meget - så i de tilfælde skal man lade være med at offentliggøre sådanne billeder.

Når man logger en , og man tror at et billede kan hjælpe cacheejeren eller andre der har været der før, til at afgøre om cachen virkelig er forsvundet, er det klart til alles fordel at vedlægge sådan et billede.

Skal jeg skrive koordinater i cachen?

Hvis du har fundet cachen og logger en , og din GPS viste nogle koordinater som ikke passede ret godt med dem der stod i cachebeskrivelsen, kan du medtage de koordinater du har målt i din logning.  Det giver cacheejeren mulighed for at vurdere om koordinaterne i selve beskrivelsen skal ændres - især hvis der er mange der har rapporteret om afvigende koordinater.  Men ellers er det normalt ikke specielt afgørende.

Visse cacher, især multicacher, men også andre cacher, har som pointe at man ikke kender de nøjagtige koordinater på forhånd.  Ved sådanne cacher er det naturligvis dumt at afsløre noget om koordinaterne som man ellers først forventer at opdage under selve cachebesøget.

Hvad så, når min cache ser ud til at være blevet væk?

Cacheejeren får typisk først mistanke om at cachen er blevet væk, ved at der dukker en eller flere -logninger op.  Hvis det ser ud til at være alvor, må man jo gøre noget.  Her er en slags opskrift for hvordan man kan gøre som cacheejer:
  1. Fortæl de potentielle geocachere hvad du gør.  Skriv meget gerne en  i loggen om din plan.
  2. Overvej om du har glæde af flere oplysninger fra dem der har skrevet -logninger.  Du kan altid forsøge at kontakte dem via e-mail.
  3. Hvis du er helt sikker - eller bare nogenlunde sikker - på at cachen faktisk er forsvundet, kan du erklære den midlertidigt utilgængelig.  Det gøres ved at klikke på [Click to temporarily disable] øverst på selve cachesiden, lige under cachens navn.  Når du gør sådan, bliver det vist for geocacherne i deres søgninger på www.geocaching.com at cachen er midlertidigt ude af drift.
  4. Nu må du så overveje hvad du vil gøre ved situationen.  Der er i hvert fald tre muligheder:
  5. Hvis du har gjort cachen klar igen, skal du ordne cachebeskrivelsen.  Det indebærer fx:
Nu om dage er det led i reglerne fra www.geocaching.com at man som hovedregel ikke bør lægge en cache som man ikke har mulighed for selv at vedligeholde.  Men alle regler er bøjelige, og denne regel har heller ikke været der hele tiden.  Og endelig kan du jo selv være flyttet til den anden ende af landet siden du lagde din geocache ud.  Under sådanne omstændigheder hvor man ikke selv kan kontrolbesøge og vedligeholde sin cache, kan man måske få andre til at hjælpe sig.  Og det er set flere gange at geocachere selv har taget initiativet til, i samarbejde med cacheejeren, at reparere på en nødlidende cache.  Den slags vennetjenester er der klar tradition for; resultatet bliver jo at der er flere cacher for os alle sammen at lede efter.

Hvorfor forsvinder cacher?

Det er svært at sige generelt, da der jo typisk ikke er nogen der har overværet at cachen forsvandt.  Så det bliver lidt spekulativt, men her er mine bud.

Den bliver fundet af en tilfældig person, som fjerner den

Dette er mit bedste bud på hvad der typisk får en cache til at forsvinde.  Cacheejeren, og også de geocachere der finder cachen, kan hjælpe til med at forhindre at dette sker ved at tænke sig lidt om: Visse cacher leger med mulighederne for hvor frækt man kan gemme en cache og alligevel få den til at overleve.  Det er fint nok, så længe cacheejeren er villig til at løbe risikoen for at den skal vedligeholdes hyppigere, og så længe man ikke leger med forvekslingsmuligheden for bombetrusler.

Den forsvinder bare

Cacher kan gå til i naturen.  Her er nogle eksempler fra Danmark: Cacher kan også gå til ved et uheld ved menneskelig aktivitet: Cacheejeren kan jo overveje risikoen i hvert enkelt tilfælde.  Det gælder ikke nødvendigvis om at undgå risikoen, men det er ofte bedst at have løbet den bevidst.

Den bliver fjernet af en fjendtligsindet person som har ledt efter den

Det ligger i sagens natur at enhver kan gøre sig bekendt med hvor der ligger en geocache og venter på at blive fundet.  Hvis man er destruktivt indstillet, kan man more sig med at finde og ødelægge geocacher.  Det er ikke sandsynligt at der er ret mange der kunne finde på at opføre sig sådan, men der skal jo også kun en enkelt destruktiv fanatiker til for at gøre stor skade på cacherne i et område.  Hvis der virkelig er nogen der gør sådan, er det i praksis umuligt at konstatere, og det er nok også meget svært at forebygge.