[Tilbage til Peter & Jens: Carrotaftaler] [Tilbage til Alesia Softwares hjemmeside]

Defensive konventioner

Indmelding 1NT: 15-18, (4. hånd (11)12-14). Svar: Som i offensiven med små ændringer (vist 15-18):
1: 4-farve i hö altid mulig, også 5-farve.
2: Svarers invitter er ét point svagere, accept retter sig efter det.
3: Stayman-svar: 2ru 15 (16 dårlige) (accepterer ikke 9-10-invitter), 2ut 16-18
4: 2kl-2hö; 3hö er invit, ikke UK.

Andre defensive NT: 19-21 iz: D + NT
4. hånd: D+NT er 15-17; direkte 2NT er 18-20 (Carrot 2NT-system).

Direkte overmelding: Michaels efter 1m (54/45 i hö, under åbningshånd). 55 i ahö + ukendt m efter 1M.
Hvis Michaels-melder melder igen på eget initiativ er det UK.

Indmeldinger: mindst KBTxx eller Hxxxxx, 7 tabere. Evt 8 tabere og/eller ringere farve uz.
Svar: USP, både uforstyrret og når indmelders MTV dobler. Springovermeldinger i modpartens farve viser støtte og er mere konstruktive end springstøtter.
Hvis indmelders MTV (spring)støtter fjfarve, er doblingen konstruktiv støtte (support double).

Majorspring: Svage, 6-farve.

Minorspring: Svage, 6-farve. spring til 2NT: 55 i 2 laveste umeldte. 18-20 i 4. hånd.

Springindm. i 4. hånd: Konstruktive, 6-farve, max ca. 6½t (14hp) uden forhåndspas.

Forsvar mod 1 (kunstig): Naturligt, mere aggressivt end mod naturlige 1-åbninger. Dog offensivt mod tvetydig 1.

Forsvar mod 1NT: Multiforsvar.  2 viser begge majorfarver (mindst 5-4, evt. 4-4 uz); 2 viser god 5-farve eller 6-farve i ubekendt major (enfarvet hånd - svar som til åbning 2, idet max svarer til 6-6½ tabere) eller UK med en fordelt hånd der ikke vil doble; 2 major viser 5-farve i majorfarven og en ubekendt minorfarve (3 minor er p/c; 2nt er krav); 2nt viser begge minorfarver.  Bruges også i 4. hånd.  Begrænset opadtil af dobling; nedre styrke som almindelig indmelding.

Forsvar mod 2 multi: Crowhurst-agtigt
Alle 17+ dobler først (2NT generelt UK som svar).
2ma = "UD av 1ahö"; 2NT: minorfarverne; 3lå: 6-farve; 3hö: 5-farve.
I 4. hånd er D="UD av 1ahö", 2NT er 17+ (3 generelt UK som svar).
4-4 i major passer først og afgiver D i anden runde.

Forsvar mod Ekrenvarianter - 2 svag, mindst 4-4 i major (2014-02-07):
D: 13-16 uden hold i major. 2hö 13-16, holdvisende, bedste hö. 2ut 17+ (3 generelt UK). 3lå 13-16, 1-farvet. 3hö ukrav, naturligt, ca. 8 stik. 3ut for at spille. 4mi ukrav naturligt, ca. 9 stik.

Efter D viser 2hö hold og spørger om medhold i ahö. Efter 2hö spørger "støtte" om hold i ahö og ahö om medhold i ahö. 3lå er 1-farvet invit. 2ut er Lebensohl; efter Lebensohl har 3hö, 3ahö og 3ut samme betydning som direkte, men stærkere (UK, mulig interesse for minorslem). Når modparten kommer ind efter 2hö eller D, er D i 4.hånd strafforslag.

Når åbningen er 2hj, viser 2sp et ubekendt majorhold, og 3hö fra 4. hånd viser hold. Når åbningen er 2kl, er 2ru naturlig indmelding. Efter pas i 2. hånd meldes i 4. hånd som mod svag 2-åbning. D i 6. hånd er strafforslag efter lurepas, typisk med 4-4 i major.

Forsvar mod svag 2-åbning: D forslag til straf. 2NT alle 17+ (3 gen UK som svar). 3 = alm UD.
I 4. hånd er D alle 17+ og 2NT naturligt, 14-16 (dvs. 2NT og D er nærmest byttet ift 2. hånd), men stadig 3 = alm UD.

Forsvar mod 3/4-åbning: Carrot

Spillekonventioner

Udspil: Schneider (mod farve), Journalist (mod sans)

Kald: Omvendt. Benyttes ved åbningsudspil af K,D,B,T (farve) -- alt undtagen E (sans)
Senere i spillet kaldes også ved udspil af E.

Markering: Malmö (resterende). lav-høj = lige antal.

1. afkast: Lavinthal (afkast i uinteressant farve) (afkast i umulig farve viser til afkastfarven).

Specielle: Trumfekko (høj-lav i trumf viser mulighed for trumfning, normalt kræves mindst 3 trumfer).


Seneste ændring 2016-11-01 jbc