[Tilbage til Alesia Softwares hjemmeside]

Systemnoter: Peter Krogh og Jens Brix Christiansen

Grundsystem: Carrot Club 1988.

Defensivt grundsystem (simple indmeldinger og oplysningsdoblinger): Carrot Defensiv.

Defensive aftaler i øvrigt, udspil o.l. er behandlet i en selvstændig note.

Vi udarbejdet nogle forslag til forsvar mod åbningen 1; de står også på systemkortet.

Særlige præciseringer og ændringer til kompendierne

1. Alment Princip 1 fortolkes således: En aftalt konventionel meldesekvens som man ikke er spærret ude af beholder sin betydning når modstanderne forstyrrer, medmindre andet eksplicit er aftalt.
2. I 2NT-modulet er ...; 2NT-3hö; 4lå cue bid.
3. I Blackwoodsvarene dækker spring til 6 i trumffarven over 2 esser og renonce. Renoncen er i en farve der er højere end trumffarven eller i en lavere farve der kunne tænkes som alternativ trumf.
4. p-1hö; 2NT spilles som inviterende Stenberg (ligesom efter 1hö-(ikke pas)-2NT). Nogen skævhed må forventes når man ikke kunne åbne 1.
5. (1NT) - D- (p) - ?. Og også (1x) - 1NT - (D) - ?. Her spilles Carrots flugtsystem efter 1NT - (x), altså også i defensiven.
6. I forløbet 1rö-2lå; 2rö-2hö er svarers revers udgangskrav. Gælder ikke efter indmelding oven på 1rö, som en slags konsekvens af at 2lå også kan være svagere her.
7. Cue bid ved første mulighed (også passivt) i makkers farve er E/K. Kortfarve kan cues senere, når E/K er benægtet.
8. Med 4441 efter 1-1hö; 2-2 meldes 2ahö. 2nt kun med jævn hånd.
9. Næste bud efter 4NT (Carrot, ikke som første sleminitiativ). [T=trumffarven] Bud under 5T er passivt cue bid, udelukker ikke resten af esserne eller interesse for 7; 5T er okrav; meldingen lige over 5T viser resten af esserne, men er ikke aktiv invit til 7; farven lige under 6T er Baron; andre bud mellem 5T og 6T er cue bids, invit til 7 uden resten af esserne (5NT ombyttet, dvs cue i benævnelsen lige over T); 6T okrav, om noget advarende mod 7.
10. Senere bud efter 4NT (Carrot). Farve mellem 5T og 6T lover alle relevante "esser", viser (yderligere) kontrol, invit til 7; farven lige under 6T er dog Baron. 5NT er neutral visning af ekstra es fra 4NT-melder, men ellers aktivt cue i en farve der ikke kan cues "naturligt" (typisk Baron-farven).
11 Begge spilleres bud mellem 5T og 6T i en farve med vist renonce har samme betydning som 5NT ville have; hvis der er to umeldelige farver, bruges 5NT til Baron-farven. 
12. inte Rubensteknik efter 1-1-(indmelding) betyder for os ikke USP.
13 Efter 1-(D)-p-(p) er ny farve fra åbner ikke nødvendigvis stærk men bare flugt fra 1D.
14. Efter 1-p-1-(aktion); p kan svarer konkurrere på egnede svage hænder, også med usædvanlige nt til minor. 16+-varianten vises ved doblinger, overbud eller singlevisende majorbud. på 3-trækket.
15. Forsvar mod kunstige farvevisende indmeldinger oven på 1 og 1NT er behandlet i selvstændig note.
16. Roman Key Card Blackwood (1430) spilles de alle situationer hvor Carrot spiller 5-es Blackwood. 
Svarene er 5 1/4; 5 3/0; 5 2 uden TD; 5 2 med TD. Efter 5m spørger laveste bud uden for trumfen efter TD, og 1. trin uden TD, 2. trin med TD. I øvrigt bevares videre meldinger som i Carrot 5-es Blackwood.
17. (Udgået)
18. Mod storeslem viser en kunstig pas efter offerraketten 0 defensive stik; mod lilleslem 0 eller 1. Offerrakketten er tændt: når vi har meldt en farve destruktivt på 5-trinnet, og når vi har meldt den destruktivt alene uz på 4-trinnet, og offeret ikke er 7 over 6. I andre situationer, hvor vi har meldt destruktivt på mindst 4-trinnet, er offerraketten frivillig for 4. hånd: dobling i 2. hånd er advarende (2 stik mod lilleslem), men dobling af lilleslem i 4. hånd er nu kun en ikke-obligatorisk opfordring til ofring (offensivt tillæg med 1 defensivt stik; man passer hvis man skønner at offeret bliver for dyrt), og offeret i 4. hånd kræver nu både 0 defensive stik og offensivt tillæg.
19. Der spilles også Rosenkranz efter mellemkommende dobling: 1hö-(D)-2hö-(pas); ?
20. 1-3ma viser ca. Dxxxxxx uz, men med sidekonge iz. Tilsvarende vil KDxxxxx melde 4ma uz, 3ma iz. 3ma benægter altid positivt svar til 1 (8hp, eller et es og en konge). Hæv til 4ma er slutbud, enten med 10-12 og 4-korts fit eller en minimal stærk variant.
21. 1-1ma; 1x-2; 2rö-2ma kan dække over en så svag invit at 12hp uden fit ikke er nok til udgang. En efterfølgende 2nt eller 3mi fra åbner kan således passes, og 3ma er i givet fald sign-off.
22. Åbning 2 (svag) lover i princippet 6-farve, dog evt. svag 7-farve, og i 3. hånd somme tider kun Dxxxx (især uz). Minimum er efter 2-3-4-regel, og svarer til 8-8½ (evt. 9) tabere. Maximum (3mi oven på 2nt) er ca. 7 tabere, grænsende til åbning 1ma. Egentlige 64-typer med begge majorfarver åbnes ikke med 2.
23. Når modparten dobler en renoncevisning: pas er minimum med fit; RD slemaktiv hvilemelding; cuebids er aktive; trumffarven er svagest muligt med dårligt fit uden tillæg.
24. Når makker åbner 1, bruges canapé med 5 og 4 - både når man har 8+ og sign-off, og når man har til at invitere (via 2). Derved viser sign-off og invit med  før  entydigt 5-5.
25. Når en Stenberg-melder springer i farve, og farven uden spring ville have vist singleton, vises renonce. 
26. 1nt-(x)-2: Når modparten dobler, viser flugt begge major. 2 viser ægte længere , og RD benægter ægte længere .
27.  1-(1x)-1nt: 9-13, hold
28. 1ma-(forstyrrelse)-2nt-(...)-3nt.  Viser  og tillæg, men ikke nødvendigvis canapéhånden.
29. Der spilles WJS oven på åbningerne 1 i farve, men ikke 2kl. Kravet til farvekvalitet er mindst damen sjette på 2-trinnet, damen syvende på 3-trinnet. Der må højst være Tx i åbners farve, ingen 4-farve ved siden af, intet side-es. Håndens samlede honnørpoint er 2-7.

Åbners melding efter 1x - 2y(WJS) og 1x - 3y(WJS)

Pas er det hyppigste svar.
Støtte til svarer er spærrende.
3x, 4x og 5x(ru) er signoff.
3kl er maksimum og længere klør, signoff. 4kl er invit.
Ny farve i øvrigt er ukrav med mindst 5-5. Svarer præfererer.
2ut er kunstig, rundekrav, mindst invit, spørger om styrke og farve.
Spring i ny farve er splint med svarers farve som aftalt trumf.
3ut er for at spille, men sjælden (da 1x højst har 16 hp).
4ut er RKCB med svarers farve som trumf (meget sjælden).

Svarers melding efter 1x - 2y(WJS); 2ut
3y: minimum.
3ut: tillæg - især som honnører i egen farve.
3x/ny: tillæg - honnør i farven (mindst D, single honnør i x).

Störd budgivning

Efter 1x - (D) spilles WJS som uforstyrret.

Efter 1x - (simpel indmelding) spilles enkeltspring som WJS t.o.m. 3sp.

Efter 1x - (springindmelding) er WJS aflyst.

Hvis 4. hånd kommer ind efter 1x - 2y(WJS) kan åbner stadig vise ny farve eller spærre i x eller y, men 2ut er naturlig invit med 15-16 og hold.

Hvis fjenden forstyrrer efter 1x - 2y(WJS); 2ut meldes med minimum om muligt 3y, ellers pas. Med tillæg meldes normalt svar hvis muligt, ellers D t.o.m 3ut.
 

Seneste ændring 2016-02-14/jbc