[Tilbage til Peter & Jens: Carrotaftaler] [Tilbage til Alesia Softwares hjemmeside]

Forsvar mod indmeldinger efter 1 eller 1NT

Vi behandler her svarers meldinger efter at der er åbnet 1 eller 1NT, og modstanderne med en indmelding under 2NT har vist én eller flere farver.

Den meldte farve er den viste farve

Der kan evt. være en ikke kendt farve mere. Fx ganske almindelige indmeldinger, men også multiforsvar mod 1NT: 2 viser og en minor.

1.Farvemelding på 1- og 2-trækket er naturlige, konkurrerende, afgives på 6+ oven på 1. Hvis man kommer igen er man sikkert maksimum for ikke at invitere (12 oven på 1, 8 dårlige oven på 1NT). 1NT er også naturlig, konkurrerende.
2.Farvemelding på 3-trækket er naturlig, invit.
3.D er "negativ", dvs. oplysningsdobling. Afgives konkurrerende på trefarvet eller jævn hånd. Krav til 2NT oven på 1NT; ikke krav til noget som helst oven på 1. D+ hæv af åbners svar er inviterende uforstyrret, konkurrerende i forstyrret (hvor gentagen D kan bruges som invit med fit).
4.D med efterfølgende ny farve er invit oven på 1, men UK oven på 1NT.
5.D med efterfølgende overbud på 2-trækket er invit, jævn, uden hold .
6.D med efterfølgende overbud på 3-trækket er UK, jævn, uden hold.
7.Direkte overbud på 2-trækket er UK uden hold.
8.Direkte overbud på 3-trækket viser major 5-farve uden hold og søger støtte eller hold.
9.Direkte 2NT er UK med hold i vist(e) farve(r) oven på indmelding til og med 1.
10.Direkte 2NT er Lebensohl oven på indmelding fra og med 1NT (kunstig) til og med 2. Åbner melder 3, og ny farve fra svarer er konkurrerende til men ikke med fjendens farve, UK uden hold men med 4-farve i major i fjendens farve, og UK med skæv hånd over fjendens farve. Oven på 1NT og 2 er den straks UK med skæv hånd.

Andre farvevisende indmeldinger

Samme principper, men med modifikationer:

11.Strafdobling. Spilles når meldingen ikke bare viser den meldte farve. Lover 4(+) kort i den meldte farve, og i 1. omgang invitstyrke. Billigste (i øvrigt) viste farve erstatter den negative dobling.
12.Lebensohl på kunstig indmelding. Når fjendens meldte farve ikke er vist af indmeldingen (mindst 1NT), er 2NT-3; 3fj konkurrerende, naturlig (lav Lebensohl).
13.Direkte overbud og overbud via Lebensohl 2NTafgives altid i den meldte farve.
14.Senere ikke-holdvisende "over"bud afgives i den billigste farve hvori hold savnes (viste, ikke meldte).
15.Når der slet ikke er vist nogen farve er D trods alt UD, og lover mindst doubleton i den meldte farve aht. åbners truen med strafpas.

B1. Tofarvet: den viste (x) plus en kendt farve til (y) (+evt ukendte). Fx Kelsey 1NT-(2), visende , , en sort farve og en sort singleton:

B2. Kunstig én-farvet. Viser ikke den meldte (x) men én kendt farve (y) plus evt flere ukendte. Fx Astro 1NT-(2) visende og en minor eller overføringsindmeldinger 1-(1) overføring til .

B3. Kunstig to-farvet. Viser to andre kendte farver plus evt. flere ukendte. Fx Landy 1NT-(2) visende begge major eller 1-(1NT) visende begge major.

B4. Kunstig, ukendt(e) farve(r). Viser én, to eller tre ukendte farver. Fx Robinson 1-(1) (én ukendt farve), multiforsvar 1-(2) ukendt majorfarve, Robinson 1-1NT (2 ukendte farver, enten - eller -), og "exclusion".

Indmeldinger på 3-trækket

21.Ny farve er ukrav, inviterende når under udgang.
22.D er OD.
23.Overmelding antyder sleminteresse.


Seneste ændring 1999-03-03 jbc